יום ראשון, 26 ביוני 2016

ראשי פרקים מדרשתי בשבע ברכות של בתי הכלה גילה שושנה והחתן אברהם אהרן אור ליום ב' פ' קרח

פרשת קורח - יפה נדרשת. כל המחלוקות שהיו במשך ההיסטוריה.

ת"ח מרבים שלום. 

איך מרבים שלום, לכאורה  - מרבים מחלוקת?

תלמי המלך - נס שעשו אותם שינויים [מגילה פ"ק]. נס עוד יותר גדול אם היו באותו חדר והיו מסכימים [מרן הגרי"ה].

אין שלום "הסכמה" אלא שלימות של דעות שונות המשלימות אחת את השניה [עי' סוף ברכות ובס' עי"א ברכות סוף ח"ב]. ורב שלום בניך אל תקרי בניך אלא בוניך. "רב" ולא גדול. ריבוי. בנין מורכב מהרבה חלקים. 

ולהעיר מחגיגה ג' כולם מרועה אחד ניתנו - הכל הוא חלק מהשלימות האלוקית.

כך בזוגיות - שלום בית בנוי על השלמה, וחילוקי דעות היוצרים הרמוניה. 
ונראה עפי"ז לחדש שפנים חדשות מאפשרות לומר ז' ברכות כי מוסיפות שמחה. השמחה היא שדעה חדשה הופיעה. "פנים" דייקא ולא אדם חדש [עי' פ"י שבת מאמר א']. כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות. 
פן נוסף: מחלוקת היא גם תוצאה של התמרמרות עצמית. תלמידי חכמים, המרוצים מחייהם, לא רבים עם אף אחד כי כ"כ טוב להם. 

ויה"ר שהזוג הזה ימצא את השלימות האמיתית במציאת המעלות שבדעה השניה ויחלוקו בכבוד ודרך ארץ וגם יהיה כ"כ טוב לחתן העוסק בתורה שלעולם לא יהיה מקום ח"ו למריבות.      

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה