יום שלישי, 7 בפברואר 2017

תפילה שנזכה לנצל את חיינו הקצרים

לזכות ר' דוד שוקראללה בן רחל
חיה רייזל בת דינה
שרה לאה בת רבקה
נעמי בת טובה
רחל בת גאולה
ולע"נ אסתר בת שמואל לִמְנוֹת יָמֵינוּ כֵּן הוֹדַע וְנָבִא לְבַב חָכְמָה. [תהילים צ' י"ב]

מפרש המצודות "למנות" - לפי מנין ימינו שהמה קצרים [כלומר שבעים עד שמונים שנה כמו שכתוב לעיל בפסוק] כן הודע נא דרכיך ר"ל לפי ערך מעט השנים כן תרבה לנו חכמה לדעת הכל במעט זמן, ואז נביא גם אנו לבב חכמה ר"ל אם תתן בנו הרבה חכמה אז נחשוב לתור ולחפש בה לבוא אל תוכן עומק הדבר.


ובדומה לכך המלבי"ם מפרש - אחר שע"י קוצר ימינו אין אנו יודעים מאומה לא מאפך ולא מעברתך, ואנחנו מתים מבלי השגת השלמות אשר בעבורו נבראנו, הלא ראוי שתודיע לנו שנוכל למנות ימינו כן באופן זה אשר נוכל להביא בו לבב חכמה, נגד מ"ש ורהבם עמל ואון, תלמדנו שנביא בימי חיינו לבב חכמה, ולא יהיה ימינו לריק ולתהו:


הרב בסידורו מפרש:

למנות ימינו כן הודע ונביא לבב חכמה - אחרי שאין שום ערך לשטף החיים בכללותו ולא לפרטי המעשים ורשמיהם [אפשר להסתכל על החיים במבט כולל ואפשר להסתכל על החיים במבט פרטי. משני המבטים אין שום ערך לחיים בכללותם וגם לפרטי המעשים], כל זמן שהם הולכים אחרי החפץ הנובע מהדעה המוגבלה אשר להאדם השקוע כל כך בחומריותו [אם האדם רק מחפש את המענג הגשמי, אוכל, שתייה, שינה, רכב פאר, דירה מפוארת וכו' אין שום ערך לחייו. מה הפתרון?]. על כן ההצלה בא תבא רק מאור הזורח מהדעה העליונה, מהדעה האלהית [במקום המבט-המצומצם-האנושי-המוגבל], שהיא תבסם את החיים בהערכתה האמתית [דעת אלקים אינה אמורה למרר את החיים אלא לבסם ולהנעים להם], ואז כאשר אור הדעת יזרח ממקור אל עליון על החיים כולם בכללותם [שוב - החיים בכללותם] יעשו כל פעולותיהם רשמי נצח [אם נחיה מנקודת מבט אלקית, כל המעשים שלנו יראו אחרת ויעשו השפעה בל תימחה] וימנו פרטיהם [וגם פרטי המעשים נמנמים, כמו שכתוב הרבה בחז"ל שדבר חשוב נמנה - וזה הביאור "למנות ימינו" אם אדם חי נכון, ימי חייו ימנו] מתוך גודל חשיבותם, והחפץ העצמי של החיים יקבל תכונתה של החכמה העליונה [ונבא לבב חכמה - דהיינו חכמה עליונה] שהכל יאצר בתוכו באופן נשגב ונצחי מלא כבוד עליון. למנות ימינו כן הודע ונביא לבב חכמה.

נמצא שלפי המצודות והמלבי"ם, "למנות ימינו" פירושו ימינו קצרים, לפי הרב הפירוש הוא שדוד מבקש שיכזה למנות ולהחשיב את ימיו. "ונבא לבב חכמה" הכוונה שנביא [מלש' להביא] לב מלא חכמה [ולפי הרב - חכמה עליונה, ונבא פירושו חכמה נבואית ולא מלשון "להביא"] היודעים לנצל את ימינו הקצרים למעשים טובים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה