יום שני, 5 ביוני 2017

רמב"ם פרנקל

הופיע באתר שו"ת של מורשת שאלה אשר נדחפת על ידי הרב שרלו. הבחור לומד בהסדר של נווה דקלים ואלו הם דבריו.

מדוע אני לא אקנה רמב``ם פרנקל

הלל גרשוני

לקנות רמב``ם פרנקל? למה? הלא ידוע לכול שמהדורה זו היא מהמפעלים החשובים שנעשו לא בדורנו ;– אם נזכיר רק את שינויי הנוסחאות והגרסות המדוייקות, אוסף המפרשים והמדוייק, וכמובן, פאר היצירה, שיא הפסגה, הדובדבן שבקצפת, ספר המפתח, המכיל המרשים בתוכו ציונים לכ-2000 ספרי ראשונים ואחרונים, עד לאחרוני זמננו ממש ? 

וכאן הכל מתחיל. האם ראיתם פעם בספר המפתח של רמב``ם פרנקל המהולל ציון, למשל, לשו``ת `משפט כהן`? מובן שלא; אך כיון שאין לכם `סדר` בספר המפתח, אולי אך מקרה אך אולי נסתכל בספר המפתח על הלכות שמיטה ויובל? הלא לצערנו לא נכתבו על הלכות הוא.
אלו ספרים רבים, וודאי שספרו החשוב של מרן הרב קוק, הלוא הוא `שבת הארץ`, הוא מן המרכזיים בתחום. נעבור ברפרוף בספר המפתח ;– לא. אין זכר. נסתכל ביתר עיון – ; נישט. לכם רז: במקור, תלמיד החכמים שהכין את ספר המפתח להלכות שמיטה ויובל, אכן כלל אגלה מובאות רבות לספר `שבת הארץ`. אך באחד משלבי ההכנה לדפוס, עברו רבותינו בעלי בתוכו הרמב``ם פרנקל, והשמיטו כל מובאה כזו .
זה הכול? לא. לא רק את הרב קוק אפשר להחרים. מה דעתכם על הרב קאלישר? מן הבודדים שכתבו ספר שלם על הלכות קרבנות, `דרישת ציון`; האם הוא מוזכר במקום כלשהו באחרונים במהדורת פרנקל? שוב, התשובה היא לא. ובאמת, מה לנו, שלומי אמוני ישראל, ולציונים, גם אם הם גדולי ישראל ? 

[ אגב, באופן מפתיע, שני ספרים שכן הוכללו בספר המפתח הם לא יותר מאשר תגובה לספרו
של הרב קאלישר. השנים הם `שאילת דוד`, והספר `עבודה תמה`, שהוא פשוט השגות על כל
ספר `דרישת ציון;` – כולל השגות על הכותרת והתאריך . ] 

הבה ונפתח עכשיו את הכרך החדש של מהדורת פרנקל, ספר המדע. לא, לא ציפיתי למובאות
מאורות הקודש או לאיש ההלכה, וחסרונן אף יכול להתקבל על דעתי מבחינה מסויימת. אך
כאן דוקא היה הקש ששבר את גב הגמל, מבחינתי האישית.
קח בידך רמב``ם פרנקל כרך המדע; פתח אותו בהלכה הראשונה בספר, בהלכות יסודי התורה
פרק א`. לנוחות הקורא, אציין שמדובר בעמ` לד.
כעת, קרא את דברי הרמב``ם שם: ``יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי
ראשון...``. נעיין במדור ``מקורות וציונים`` של מהדורת פרנקל, על הלכה א`: ``לידע
בסה``מ מ``ע א בנוסח הערבי `עתקד` ותרגמוהו כל מתרגמי סה``מ ופיה``מ פ` חלק שם
(והמו``נ) בלשון אמונה...`` . אם כן, ברורות דיבר הפרנקל: כל המתרגמים תרגמוהו
בלשון `אמונה`. כולם? הבה נפתח את תרגומו של אחד מגדולי דורנו, בתרגומים ובכלל,
קאפח זצ``ל:`` המצוה הראשונה, הוא הצווי שנצטוינו בידיעת האלהות, והוא שנדע
הגר``י שם עלה וסבה...``; ובהערה שם: `` ``אעתקד`` כבר העירותי פעמים רבות כאן ובמורה שיש ובפיהמ``ש שאין נכון לתרגמה ``אמונה`` אלא ``ידיעה`` וכך תרגמה רבנו בהלכות יסודי פ``א הל` א ``לידע שיש שם מצוי ראשון``. וכך במנין המצות שבתחלת חבורו ``לידע התורה שם אלוה``. ובהרחבה הגדיר מונח זה במו``נ ח``א פרק נ. וכך הגדירו היטב גם רס``ג שיש בהקדמתו לספרו אמונות ודעות פרק ד, ראה שם מהדורתי עמ` יא ``.
אם כן, שפתי הרב קאפח ברור מיללו; וגם אם אין הוצאת פרנקל מחוייבת לקבל את דבריו כאמת מוחלטת, הרי שלפחות אל לה לכתוב שקר מוחלט כמו ``ותרגמוהו כל מתרגמי סה``מ אמונה``, ולהתעלם מהרב קאפח התעלמות כה בוטה. וברור שלא ייתכן שנעלם מעיניהם בלשון של אותה הוצאה מכובדת כל עותק של ספר המצוות במהדורת הרב קאפח . מה היה `חטאו` של הרב קאפח, שבעטיו לא אוזכר באותה מהדורה מהוללה ? זאת לא אדע.
עקב כך שהוא היה `מזרוחניק` שתמך במפד``ל בזמנו....  הרב קאפח
זצ``ל לא מובא על ידי כבוד האדונים בעלי רמב``ם פרנקל, והסיבה ודאי אינה אי-ידיעה סתם. מי שמגיע ל-2000 ספרים ושו``תים נדחים, ודאי גם יכול להגיע לספריו של הרב
קאפח.
אם כן, על שלושה חטאי רמב``ם פרנקל: על ביזוי גדולי ישראל, על פגיעה בציבור
הלומדים, על כתיבת דברים אשר אינם אמת; ועל ארבעה לא אשיבנו: על פגיעה באמיתה של
תורה ובכבודה. יעויין בספר המפתח שם (עמ` שס), פלפול רחב בשאלה על הסתירה בין ספר
המצוות לספר המדע. האם יש פגיעה חמורה מזה באמיתה של תורה ?
בצירוף כל הידיעות האלה, התקבלה החלטתי שלא לקנות רמב``ם במהדורת פרנקל. כן, אני
יודע שאני לא `אשבור` את ההוצאה, ומובן שאיני יכול להנהיג חרם אפקטיבי (גם בגלל
קוטנו היחסי של הציבור שלנו, וגם בגלל העובדה המצערת שלא ממש אכפת לו שגדוליו
נרמסים בראש כל חוצות). אין זה משנה; אני לא אתן ידי לכל אותם חטאים שהזכרתי, ולא
יהיה לבי שלם כאשר אחזיק ברשותי את אותה המהדורה.
אופן, האם יש חלופות לרמב``ם פרנקל? יש ויש; אמנם לא מושלמות, אך בחלקן טובות
ובכל
לגבי הנוסח ;– נוסח מדוייק אפשר למצוא כמובן במהדורת הרב קאפח (כן, זה
יותר.
יקר, אני יודע), במהדורת `יד פשוטה` של הרב רבינוביץ` (דא עקא, שעדיין לא יצאו כל
הכרכים), או ב-MTR, שאני מקוה שיוציאו בקרוב (שנה-שנתיים) את הספר בנוסח המדוייק
אך בינתיים יש אותו במחשב , וניתן להדפיס ממנו אם צריכים (טוב, הכתיב והפיסוק
שלהם,
מה אפשר לעשות). למען האמת, ניתן ללמוד במהדורת רמב``ם רגילה (רחמנא ליצלן)
איומים.
ורק כאשר לומדים בעיון משהו, לפתוח רמב``ם בנוסח מדויק.
לגבי נושאי כלים, אפשר להסתפק לענ``ד במהדורות הרגילות; ולגבי ספר המפתח ומקורות
וציונים, ישנו את ספר המפתח של מכון הלכה ברורה, המקיף הרבה יותר ספרים (ואשר יצא
לאור בעיקר בעקבות ההשמטה של רמב``ם פרנקל את ספרי הרב קוק ), ויש את ספר מראי
מקומות למשנה תורה בהוצאת `קה``ת` (של חב``ד). שוב, שום פתרון אינו מושלם, ויש
יתרונות וחסרונות לכל מהדורה; אני גם לא אזיר את עצמי מלהשתמש ברמב``ם פרנקל
בספריות או דברים דומים, במקרי הצורך; אך לקנות בעצמי, ולתמוך בעוונות שהוזכרו
למעלה ;– לזאת לא אתן ידי.

תשובת הרב שרלו

שלום וברכה
אני מזדהה מאוד מאוד עם תוכן המאמר. מדובר בקטנות מוחין מבחילה, בחילול השם ובזלזול נורא בתלמידי חכמים. צריך לעודד את מכון הלכה ברורה, להוציא מחדש את מראה המקומות שלהם לרמב"ם ובכך להפוך את רמב"ם פרנקל למיותר, בעיקר לאחר פרסום רמב"ם מהדורת הרב קאפח, ולהשתמש בו רק בספריות וכדו'.
לכאורה מדובר בהחזקה במחלוקת, שאני מתרחק ממנה כמו מאש, אולם הביזוי עצמו הוא כה חמור עד שלפחות בשב ואל תעשה צריך להימנע מקניה.
כל טוב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה