יום רביעי, 7 ביוני 2017

מוות בסערה

על הפסוק "אם כמות כל האדם ימתון אלה ופקדת כל האדם יפקד וכו'" מתרגם אונקלוס "אם כמותא דכל אנשא ימותו אילין וסערא דכל אנשא יסתער אליהון". 

לא הבנתי מה ענין הסערה. כל מה שמצאתי הוא מה שכתב הגרי"מ פיינשטיין שהסערה היא כל החטאים שמסתערים עליו כדי לחייבו מיתה עיי"ש ועדיין צ"ע. [וראיתי דברים בס' די באר עמ' קפ"א ולגמרי לא הבנתי שהוא מבאר שכהוכחה שה' שלח את משה אז בנוסף לבריאה מיוחדת שיברא ה' גם ימותו בפתאומיות. אבל אדרבה, מבואר בפסוק שימותו בסערה אם ה' לא שלחני.]

שו"ר מה שכתב ידידי הרב פוזן ז"ל בספרו פרשגן עיי"ש. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה