יום ראשון, 1 בפברואר 2015

משה קיבל תורה מסיני

אמנם מה שאמר משה קבל תורה מסיני, ולא אמר שקבל התורה מפי הקב"ה, יש לפרש כי לכך אמר משה קבל תורה מסיני, כי זה מורה על עיקר מעלת הקבלה של משה, שהיה הקב"ה מיחד לו מקום, והוא הר סיני לתת לו שם תורה, ולא היה הדבר בקרי, כדכתיב אצל נביאי האומות ויקר אלקים אל בלעם, שלא היה מיחד אליו מקום קבוע לדבר, ולא נקרא זה שקבל התורה ממנו יתברך אם היה הדבר במקרה אליו, כי הקבלה שהוא במקרה לא נקרא קבלה, כיון שבמקרה היה, כי המקבל מקבל מן הנותן אשר מכווין למסור לו, ואז קובע לו מקום לזה, ולכך אמר משה קבל תורה מסיני, שהיה מיחד מקום לקבלה זאת, ולא היה כאן קבלה במקרה כלל.
 
מהר"ל דרך חיים פ"א מ"א

ואולי מכאן מוסר השכל שצריך כל אדם לעמול לבחור את המקום הנכון שיקבל בו תורה "ומלמד שהמקום גורם" [עי' סנהדרין י"ד]. אותו ה' יתברך ואותו משה רבינו נמצאים בכל מקומות שהם, ומאי נ"מ איפה התורה תינתן? אלא מכאן למשמעות המכרעת של המקום המתאים. ועל אחת כמה וכמה אנחנו קרוצי חומר צריכים למצוא בס"ד את המקום הנכון לקבלת התורה הפרטית המתרחשת אצל כל אחד ואחד מאתנו יום-יום.
 
ברוך אתה ה' נותן התורה. לשון הווה.   

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה