יום שני, 23 בפברואר 2015

תיקון מרחצאות

ובשכבר הימים אמרתי שיעקב תיקן מטבע שוקים ומרחצאות בשכם דוקא, שצפה ברוה"ק שהוא מקום המוכן לפורעניות של חלוקת מלכות בי"ד, ויסוד מאסן במלכות ב"ד האמור במדרש שהיא משלושת החטאים שצריכין להתקן שנאמר ואחי ישובו בני ישראל, הוא מפני שנחסרה האמונה שמלך עוסק בתורה וחכמה כדוד ושלמה יוכל לעסוק יפה בעסקי העולם של הנהגת המלכות ובא יעקב איש יושב אהלים ונתן סימן שהוא מתקן גם מטבע שיקים ומרחצאות וה"ה רשב"י הצווח כ"כ על הנחת חיי עולם בשביל חיי שעה חתר לתקן תיקון חומרי להסיר הטורח מרבים דלא ליקפו.

אגרות הראי"ה ג' ז'.  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה