יום שלישי, 13 בספטמבר 2016

רפואה סגולית

ולא זכיתי להבין את דבריו. שהרי הרמב"ם כתב שם שאין להתיר ברפואות סגוליות משום ש"ענינן חלוש" ו"נסיונן רחוק" וא"כ במקרה של אליהו שהיה "ברור" לו שיחיה את הילד היה מותר גם לפי הרמב"ם. וצ"ע.

ובאמת - יש לדייק בדברי התוספות, למה כתבו שהיה "ברור לו שיחייהו" ולכן היה מותר להטמא, הרי אפשר לעבור איסור גם על ספק פיקוח נפש??

אלא לפי דעת הרמב"ם הדבר נפלא, שמכיון שמדובר ברפואה סגולית, ההיתר קיים רק משום שהיה "ברור לו" שיחייהו. אחרת, אין לעבור על איסור ברפואה סגולית. נמצא שדברי התוספות והרמב"ם תואמים יחדיו. כנלע"ד. ויש להאריך ואכ"מ. ועי' באריכות נפלאה ביביע אומר [ח' ל"ז] 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה