יום שלישי, 13 בספטמבר 2016

שבת או טהרת המשפחה?

הגרי"ש אלישיב נשאל על זוג שהם בתהליך של חזרה בתשובה אם לומר להם קודם לשמור שבת או טהרת המשפחה.

נלע"ד שישמרו שבת מהטעמים דלהלן:

א] יש יותר סיכוי שנועם שבת ימשכם לשמירת יתר המצות מאשר טהרת המשפחה.

ב] חילול שבת כרוכה בחיוב סקילה החמור יותר מאיסור הכרת של נדה. 

ג] חילול שבת כל שבת כרוכה במאות איסורים לעומת איסורי נדה.

ד] המחלל שבת דינו כגוי.

ה] שבת מוזכרת פעמים רבות בתורה, המצביע על מרכזיותה. 

אבל כך פסק הגריש"א זצ"ל:


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה