יום שלישי, 8 בדצמבר 2015

רשימות משיחת קודש של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א דליל ב' דחנוכה תשע"ו

ליל ב'

בס' שמן למנחה כתוב שיום ב' – כנגד שביעי של פסח, קריעת ים סוף, לך ה' הגדולה – יצי"מ, והגבורה - קריעת ים סוף. על הים - כגבור איש מלחמה, ביום השני נשיא לבני יששכר נתנאל בן צוער, חמר גרם - עצמות חזקות, כנגד גבורה, קריעת ים סוף יששכר גבור במלחמתה של תורה, אל תקרי גרם אלא גרים, לפי כשהיה זבולון יוצא לחו"ל היה לוקח אשכול של ענבים ותגרי או"ה היו מתפחדים, אמר זבולון שאם תראו את יששכר יושב ולומד תורה תראו מהי גבורה ואז הגיעו לארץ והתגיירו מכח יששכר [מדרש].

מה שמועה שמע [והתגייר]? קריעת ים סוף. גבורה קריעת ים סוף. גבורת יששכר יוצרת גרים וכך קריעת ים סוף.
ב' מוסיף והולך. צריך גבורה. מי יעלה בהר ה' אבל העיקר מי יקום במקום קדשו…. אבן הבוחן הוא היום השני לראות אם ההתלהבות עדיין קיימת. בתורה אין התיישנות. ים סוף – כח הגבורה של מש"ר הלך עם מקלו נגד שרו של ים. אל תענה תשובה הרם את מטך. נצנחות, כח התורה. עומדות היו רגלנו… כח התורה.

תורה עז.

והמים להם חומה מימינם – [מדרש] כח התורה שניתנה בימין.

מה יפית במזוזה ומה נעמת נר חנוכה. וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה - זו תורה [מדרש]. נועם הנשמות. ת"ח שבא"י שמנעימים זה בזה בהלכה [סנהדרין כ”ד].

קריעת ים סוף – מחיצה של זכוכית בין כל השבטים. ראייה טובה. ברכת הרואה. יודעי בינה לעתים – בני בינה ימי שמונה.
להרגיש התחזקות כל יום.

צדיקים אומרים - אם המטה היא קבר אז הקבר היא מטה

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה