יום ראשון, 13 בדצמבר 2015

נר שביעי

ליל ז' מוצאי שבת ר"ח - בקיצור נמרץ

"ז" של א"ז. עד שמגיעים ל"א" רוכב על "ז”נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד. הבן יקיר לי אפרים וכו' רחם ארחמנו. ענין האהבה.

שמיני עצרת כנגד נר שביעי. אחרי יו"כ יש לנו ז' ימים להיות עם שבעת הרועים, לקחת את ארבעת המינים, להיות תחת צלו של ה' שכינתא כמו אמא שלוקחת את הילדים תחת חסותה [זוהר].

שמיני עצרת מסמן שלב חדש. חוזרים לבית. עשה עמי סעודה אחת קטנה. הפעם בלי המדרגות הגדולות של ארבעת המינים וישיבה בצלו וכו'. סוכות מתייחדת בריבוי קרבנות. שבעים פרים כנגד ע' אומות. הפעם רק פר אחד, איל אחד וכו'. ויחד עם זאת - שמחת תורה האומרת שאין לנו שיור רק התורה הזאת.

התנהל ויכוח בין יוסף ליעקב. יעקב בחיר האבות. יוסף שמור בקדושה. נולדו לו שני ילדים: מנשה - כי נשני אלקים את כל עמלי וכו', אפרים - כי הפרני וכו'. יוסף מביא בניו ליעקב תוך הבנה שיד ימינו של יעקב צריכה להיות מונחת על ראש מנשה. יעקב משכל את ידיו, ויוסף אומר לא כן וכו'. יעקב אומר ידעתי בני ידעתי וכו'. מה הפירוש?
שפ"א – מנשה בבחינת סור מרע. כי נשני אלקים. אפרים בחי' עשה טוב. הפרני. יוסף הבין שקודם סור מרע [מנשה] ואח"כ עשה טוב [אפרים]. יוסף היה טהור לגמרי. לפני שניגשים לטוב סרים מרע.

יעקב אמר "ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים" – צריכים להסתכל לדורות מאוחרים כאשר צריכים להקדים את העשה טוב, עת לעשות לה' הפרו. לא כל אחד מסוגל קודם לדחות את הרע.
סוכות - ד' מינים גירא בעינא דשיטנא. אלול, ר"ה, יו"כ, סוכות. מחיצות הסוכה - להתנתק מהרחוב. שמיני עצרת חוזרים הביתה. כבר אין ד' מינים וסוכה וכו', מרגישים חלש, הלואי שנמשיך בסוכות באופן של לתתך עליון. ה' אומר שזה לא נכון. צריכים להתקדם הלאה, גם בימים רגילים צריכים להתעלות. לסחוב את הסוכה פנימה - זה שמיני עצרת וזה אפרים לפני מנשה. חסר כח של סור מרע, של טהרה, אבל בכל זאת מתאמצים בעשה טוב.

שמיני עצרת - יום הגשמים גדול כיום שנבראו שמים וארץ. טבא לשתא טבת מנוולתא – טוב לשנה כאשר הרחובות מלאים בוץ מרוב גשם. טבת זה זמן של הרבה בוץ אבל מאותו בוץ צומחים אח"כ עצים. טבת ירחא דעשו. אפשר לבנות על הבוץ.
שבע יפול צדיק. יום השביעי. מלחמה כבדה. יוסף התנסה בניסיון קשה. יעקב נפגע בירכו – פי' דורות. יש מאבקים ומלחמות. "אנכי תרגלתי אפרים על זרועותי". הוא צעיר, נופל אבל זה השעשועים של ה', כי אח"כ מתרומם. ע"כ המו מעי לו. המעיים מפרידים בין פסולת ואוכל. העולם מלא פסולת. ה' אוהב אותנו כשנאבקים. להאיר מתוך החשכה. זה הנר השביעי. היצר הרע בעיקר רוצה להפיל אותנו לתוך מרה שחורה ולאו דוקא בעבירה פרטית. שמיני עצרת. גם כשאין סוכה אפשר להתעלות.
אפרים ב' פעמים אפר. נמוך. אבל מזה מתרוממים. כי שחה לעפר נפשנו. נעבוד את ה' בשמחה למרות הנפילות.
----
בסוף אמר כ"ק מרן אד"ש דאי' שמלכי אפרים צריכים להתבטל למלכי בית דוד [חז"ל]. לכן צריכים לאכול עכשיו מלוה מלכה [לכב' דוד המלך].

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה