יום רביעי, 24 במאי 2017

תכלית העולם

לרפואת דוד נח בן שושנה רייזל
שרה לאה בת רבקה
הרב אברהם יוסף בן ר' משה חיים
נועם בן לאה 
נעמי בת טובה 
הרב יצחק בן ברכה 
הרב בנימין יהודה בן רחל
בתוך שח"י 

אמר חזקיה: מאי דכתיב (תהלים ע"ו), 'משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה', אם יראה למה שקטה, ואם שקטה למה יראה? אלא: בתחילה - יראה, ולבסוף - שקטה. ולמה יראה - כדריש לקיש, דאמר ריש לקיש: מאי דכתיב (בראשית א'), 'ויהי ערב ויהי בקר יום הששי', ה"א יתירה למה לי? - מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם: אם ישראל מקבלים התורה - אתם מתקיימין, ואם לאו - אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו.

למה דוקא אות 'ה"א'?

למה אין הבריאה יכולה להתקיים ללא תורה?

מה הפירוש שה' יחזיר את העולם לתוהו ובהו?

העולם הזה נברא ב'ה"א' [מנחות כ"ט], ולכן התנאי עם עולם הזה נעשה ב'ה"א'. אין בריאה ללא תורה כי הבריאה זקוקה לתכלית ובאין תורה אין תכלית. התורה היא לא סתם ספר חוקים אלא שהיא מעניקה משמעות לעצם קיומנו. ודוק שה' לא אמר "אני אחריב את העלום" אלא "אחזיר אותו לתהו ובהו" - ואגבל אותו מחדש ועוד פעם אנסה לברוא עולם המקיים תכליתו. [עי' בס' עין איה באריכות נשגבה].

היסוד העולה הוא שחיים ללא מטרה, מגמה ותכלית אינם שווים מאומה ודינם להתפרק. אם אדם חי את חייו בצורה כזאת שאין לו תכלית, דינו להיות מוחזר לתהו ובהו ואין להווייתו משמעות. וכך כל רגע שאדם חי ללא משמעות וללא מטרה הופך את אותו רגע לבלתי-תכליתי שנידון לכליה כנ"ל. ולכן צריך להסתכל על החיים במאקרו [בגדול] ובמיקרו [גם כל פרק זמן קטן]. 

והדברים נוקבים. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה