יום רביעי, 24 במאי 2017

יום כיפור - יום של אור

סיכום דברי הגרי"מ [אורי וישעי פ' ע"ז]


  • 1. יום הוא זמן מעשיהם של צדיקים ולילה זמן מעשיהם של רשעים. לכן אין כמעט מצות עשה חיובית שהיא בלילה ולא ביום [חוץ ממצות מצה ומרור - ואולי בליל פסח הוא זמן לילה כיום יאיר וכמו שרואים מאמירת ההלל. ד"ע].

  • 2. אין חיוב תפילין בשבת וביו"ט כי האור של שבת כולל את האור של מצות תפילין. וה"ה בנטילת ד' מינין ותקיעת שופר.

  • 3. עד יציאת מצרים ההבנה בה' הייתה דרך השלילה. מאז בדרך חיוב. עפ"י רזי תורה גם התוארים אפשר להשיג בחיוב [בניגוד לדעת הפילוסופים]. 

  • 4. משה רבינו התנבא ב"זה" אספקלריא מאירה. שאר הנביאים ב"כה" אספקלריא שאינה מאירה. ולכן אצל משה כתוב "כי יראני האדם וחי". בהירות השגתו גרמה לטשטוש. 

  • 5. בזמן הגאולה ההשגה תהיה אחרת לגמרי. [כדאי עכשיו לזכור כמה ההשגה שלנו רחוקה כיום - ד"ע]. 

  • 6. תכלית הבריאה - רמב"ם: הכל גזירת ה'. החולקים - האדם. הרב חרל"פ - [לפי הבנתי]: כל מה שנמצא בעולם הוא לתכלית בפני עצמה של גילוי כבוד ה' אבל בשעת הבריאה ה' ברא רק מה שמשמש את האדם. [אולי היום שגילינו את כל מערכת הכוכבים והחלל שלכאורה אינם לצורך האדם, דעת הרמב"ם מקבלת סימוכין - ד"ע.]

  • 7. בקשו ישראל עדים על התשובה לגלות שאף פעם לא התרחקנו. ודוד ביקש אות לטובה שהתקבלה תשובתו שידעו כוחו של היחיד.

  • 8. ישעיהו התכפר על שאמר "בתוך עם טמא שפתים וכו'" אבל חטא שוב כשלא העמיד מנשה על טעותו בקשר לכוחו של היחיד [עי' יבמות מ"ט]. 

  • 9. יו"כ הוא יום שכולו אור. אין שטן. יש בהירות של אמירת בשכמל"ו בקול רם.  
 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה