יום רביעי, 23 במרץ 2016

מחיית עמלק

במדרש אסתר נאמר [פר' ד' סי' י'] אמר רבי יהודה בר רבי סימון, ונשמע פתגם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאמר בחכמתו ובתבונתו "מחה אמחה את זכר עמלק" ע"כ.

וראוי להבין כונה בלשונם ז"ל בחכמתו ובתבונתו.

ואולי יש לפרש עפ"י הכתוב בירמיהו "מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים", הרי שהעולם נברא בחכמה ובתבונה. ומטרת בריאת העולם היתה כדי שיתגלה כבוד שמים ע"י מחיית עמלק שאין השם שלם ואין כסאו שלם עד שיימחה זרעו של עמלק. 

הרי לך שבחכמתו ובתבונתו אמר "מחה אמחה את זכר עמלק". 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה