יום שבת, 15 באוגוסט 2015

דרגות בכפירה

רש"י בפרשת בחוקותי מונה את החטאים ההולכים ונעשים יותר חמורים זה אחר זה, ומונה שם כופר בתורה ואחר כך כופר בעיקר, והיה קשה לנו, מה חומר יש בכופר בעיקר טפי מהכופר בתורה, מהי החשיבות בזה שמודה בעיקר אם כופר בתורה, מה לנו ולאמונתו למה תחשב הכפירה בעיקר לתוספת חסרון.
ואחד כתב שישנן סוגים שונים בכפירה ובכופרים, וראייתו מדברי הרמב"ם שמנה סוגים שונים בכפירות לפי חשבון של הי"ג עיקרים ומנה את המינים השונים בסדר ולפיכך אומר הוא שהכופר בעיקר אחד אינו כל כך גרוע כמו הכופר בעיקר אחר.
ואמר מרן הגר"י הוטנר זצ"ל [מאמרי פחד יצחק סוכות מאמר נ'] בחריפות, שכל החושב כך צריך בדיקה בדעותיו, שעלינו לדעת שאין קולות וחומרות בכפירה. אין לומר על מי שכפר בעיקר אחד שיש כאן קולא לגבי כפירה בעיקר אחר דוגמת קולות וחומרות באיסורים.
אמנם מה נעשה בכל זאת עם דברי רש"י בפרשת בחוקותי שמשם נראה כאילו מוסיף חומרה בכפירה בעיקר לעומת הכפירה בתורה.
וכתב מרן הגרי"ה לבאר שבאמרנו שאין קולות וחומרות בכפירה, אין הכונה אלא בכפירה עצמה כלומר אין חומר לעיקר אחד על גבי עיקר אחר אבל מצד הגברא יישנן העמקות בכפירה. למשל ישנם כאלו שהאפיקורסות היא יותר שטחית ואילו באדם אחר היא יותר מושרשת אף על פי ששניהם כופרים באותו עיקר והרי אין צריך לומר שמי שכפר פעם אחת ואחר כך חזר וכפר פעם שנית שבודאי נתעמקה כפירתו. לכך כשרש"י מנה כופר בתורה וכופר בעיקר כהוספת חומר בכפירה אין הכונה אלא מצד הגברא, כלומר מי שכפר בתורה פעם אחת בודאי שכופר הוא אבל קלה כפירתו לעומת מי שהוסיף לכפור באותה מחשבה של כפירה אבל אי אפשר להעמיד ההדרגה בכפירה בצורה של א' כפר פעם אחת בתורה ב' כפר פעמיים בתורה, לכך כשרש"י העמיד את החומר האחרון יכופר בעיקר אין הכונה אלא למדת ההשתרשות שלו בכפירה עכ"ד המאירים.
ולדרכינו למדנו, שיש דרגות בחומר איסור כפירה, וככל שהכפירה מושרשת יותר ועמוקה יותר, הכפירה חמורה יותר. מכאן נלמד שכאשר אפשר להחליש ולערער על הכפירה של הזולת, הדבר כדאי, אפילו אם לא נצליח לעקור את הכפירה לגמרי. כל סדק
ומדה טובה מרובה, יש גם דרגות באמונה, וככל שמעמיקים את האמונה, זוכים לקיים את מצות אמונה ביתר שאת וביתר עז. ואין להסתפק אף פעם באמונה הקיימת.
בא חבקוק והעמידן על אחת - וצדיק באמונתו יחיה [מכות כ"ד]. כל החיות של הצדיק נובעת מאמונתו וככל שמרחיבים את גבולו יותר - זוכים לתוספת חיות.  
 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה