יום רביעי, 8 ביולי 2015

מלכות משה

יש סתירות בחז"ל בקשר למלכות משה. יש מקומות שכתוב שהיה לו דין מלך [זבחים ק"ב ועוד] ויש מקומות שכתוב ששאול היה מלך ראשון, וצ"ע. ועי' בס' אור אברהם [פ' יתרו] ובס' אמרי חן [הקדמה לחלק ו'] ובקובץ בית יצחק [כ"ו בשם הגרי"ד] שלמשה [וכן יהושע] היה דין חלקי של מלך ולא דין שלם ולכן אינו שייך למה שכתוב בפרשת המלך [פ' שופטים] וכן יכול למחול על כבודו עי' במקורות הנ"ל ובס' מלכות בית דוד סי' י"ח.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה