יום שלישי, 11 ביולי 2017

מעגל ודרך

דרך נקראת מעגל כדוגמת "ינחני במעגלי צדק". "פלס מעגל רגלך" [משלי ד' כ"ו]

פי' - דרך אין פי' בריחה שלא הולך לשום מקום ואין צירוף בין פסיעותיו. דרך פי' שהולכים לקראת.

במעגל אמיתי כל משהו מוטה להמשך. בקו - לא מונח ההמשך. בהליכה בעיגול - בכל פסיעה יש צירוף מהליכה מהמקום שיצא למקום שיגיע. גם בציור המעגל אפשר לדעת מראיית חלק איך יראה הכל. מעגל - כיוון, מטרה דרך.

שירה - צמיד- עיגול. שירה תמיד על דבר שנגמר. גמר יציאת מצרים שירת הים. גמר הליכה במדבר - שירת הבאר וכו' וכו' עד השירה העשירית של 'שירו לה' שיר חדש' כשהכל יהיה מובן.

שורש שירה - יושר. וישרנה פרות בדרך - הלכו בדרך ישרה ואמרו שירה [חז"ל].

תכלית תמיד בעיגול. [א.ה. עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים - סוף תענית].

יושר באמת הוא כאשר כל פסיעה לקראת התכלית. כל סטייה היא סטייה מהיושר.

"ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים" - למה "נחם" הוא דרך? התכלית של כל דרך היא המנוחה. "וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול" - אם מנוחה טוב - למה ויט שכמו לסבול? מנוחה היא מצב אחרי טורח ודרך. [א.ה. ששת ימים תיעבוד ועשית כל מלאכתך וביום השביעי שבת וכו'" אין מנוחת שבת ללא טירחת החול].

[הגרמ"ש זצ"ל] 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה