יום רביעי, 7 בפברואר 2018

העמדת שומר

הפתחי תשובה ביו"ד ס' י"ח הביא שאין מועיל להעמיד שומר להזכירו לבדוק את הסכין לאחר השחיטה [וצריך לבדוק קודם] ומה שמועיל שומר בקריאה בשבת לאור הנר הוא משום שזה דבר מצוה. [ולפ"ז גם לא מועיל העמדת שומר כשרוצה להעלות בשר וחלב יחד על השלחן כי אין מצוה להעלותם יחד - הגרב"צ פלמן.] 

וק"ל - אחד מתרי"ג מצוות היא לשחוט כהלכה. נכון - אם לא רוצה לשחוט, לא צריך לשחוט אבל כשרוצה לאכול בודאי צריך לשחוט כהלכה. וכדברי הרמב"ם בתחילת הל' שחיטה "מצות עשה שישחוט מי שירצה לאכול בשר בהמה חיה ועוף ואחר כך יאכל שנאמר וזבחת מבקרך ומצאנך" וא"כ למה לא מועיל שומר למצוה זו?

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה