יום רביעי, 17 ביוני 2015

ד' י"א

יש חסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה, שהיא מחלשת את רצונו של האדם, ופוגמת בזה את אישיותו. וחסרון זה מתמלא הוא, כאשר באה מחשבת התשובה לגמר בשולה, שהרי היא מתאחדת אז עם התשובה העליונה, שכל עיקר כונתה היא לא בהחלשת הרצון ובשבירת האופי האישי של האדם כ"א דוקא באמוץ רצונו והגברת הערך של אישיותו, ומתוך כך הזדונות מתהפכות לזכיות, ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה - עליהם הוא יחיה.


ביאר הרב יצחק זאזגא:
כשאדם מבקש לתקן את מעשיו ולהתעלות, הוא מתחיל לרוב, עם בקורת עצמית. בקורת זו, יש בה מן הסתם גם הלקאה עצמית, והכרה בהשלכות השליליות של חסרונות אישיותו.
 
בתשובה זו, שהיא תשובה בדרגה הנמוכה הבסיסית, עלולה להתפתח גם החלשה עצמית.
 
כשרואה האדם את כשלונותיו, חסרונותיו, מלקה את עצמו, מתחרט על מעשיו, הוא מחליש בדרך גם את אמונו בעצמו, וממילא את כח רצונו. תוך כדי התנתקות ממידות רעות והרגלים גרועים, עלול גם להישבר האופי האישי של האדם. פתאום הוא כבר לא מלא בשלוה ושקט נפשי, חדות היצירה ועליצות החיים יצאה לחופשה, ואת הכוחות האדירים שהיו בו לקום ולפעול, הוא איננו מוצא עוד.
 
הבעיה היא, שיחד עם התשובה הנכונה וההכרחית, יחד עם שבירת הרקמות השליליות שנטפלו לאישיותו, נפלו גם רקמות טובות.
 
החלשת כח הרצון היא חסרון שיש לתקנו. שורש עוצמתו של האדם ברצונו האמיץ והחזק. אסור להשלים עם החלשה של כח הרצון, משום שזוהי החלשה של עצם החיות שבאדם.
 
על כן, צריך האדם לשאוף להתעלות מהתשובה הנמוכה לתשובה העליונה, העילאית. להבשיל את מחשבת תשובתו המלקה מכאיבה ומחלישה, למחשבת תשובה הרואה את הטוב המסתתר מאחורי כל הרע הנדחה והזקוק לתיקון. הבנה עמוקה יותר של עבודת התשובה, כהעצמה אישיותית, כמציאה של הנקודות הטובות שבאדם, וסילוק הכוחות השליליים שהתקבצו סביבם, תעזור לו לתקן את חסרון ההחלשה שבתשובה הנמוכה.
 
בדרך זו יפסיק האדם להסתכל על עצמו בעין מכאיבה ומלקה, ויתרומם למבט של עין טובה, הרואה בתוך עצמו את כוחות החיים הנפלאים, את הכשרונות והיכולות המיוחדות לו, ומתוך כך באה לנתק ולהרחיק את הרקמות הרעות המפריעות לכל הטוב הזה להופיע. במצב נפשי כזה, תהיה אמנם עבודה מכאיבה לתיקון האישיות, אבל לא רק שלא תחליש את כח הרצון ואת האופי העצמי, אלא תחזק ותעודד את רצונו אופיו וחיותו של האדם.
 
בכוונה כזו, גם יתהפכו הזדונות לזכויות. שהרי כל תופעה שלילית השתמשה בכוחות חיים חיוביים, שעתה מתחילים להתנקות ולהתגלות, ולפעול אל הטוב.
 
כך תהפוך תשובתו של האדם, לתשובה מחזקת, המוסיפה שמחה ועוצמה לחיים. וכמאמר הפסוק "ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה – עליהם הוא יחיה".
 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה