יום שלישי, 9 ביוני 2015

ווערטלעך לפ' שלח

ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבם אחד ומן הרמונים ומן  התאנים : על הפסוק "והימים ימי בכורי ענבים"  מובא בשם האר"י הקדוש , שמצות בכורים באה לתקן את חטא המרגלים, שמאסו בארץ חמדה . הבכורים באים משום חביבות ארץ ישראל , ולכן מצוה זו נוהגת רק בשבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל. ובמשנה  שבה נתבאר סדר הבכורים  נאמר : "אדם יורד בתוך שדהו ורואה תאנה  שבכרה ואשכול שבכר רמון שבכר, קושרו בגמי ואומר הרי אלו בכורים" [ בכורים פרק ג' מ"א ]. אומר על כך הגאון רבי מנחם זמבה זצ"ל , שאנו רואים שמכל  הפירות נמנים רק שלושת המינים שהמרגלים  הביאו מארץ ישראל :אשכול תאנה ורימון‎.

וישבו מתור הארץ : בעת "העליה הרביעית"  כשהמוני יהודים עלו מפולין לארץ ישראל , שאלו את הרב מאיר שפירא, רבה של לובלין, "מדוע אין כבודו עולה לכל הפחות לבקר בארץ ישראל". ענה להם : "כדי לעלות לארץ ישראל עדיין יש בי כוח, אבל  מניין אקח כוח  כדי לחזור משם ?"

ויוציאו דבת הארץ : אחד מראשי המתבוללים ברוסיה, ממתנגדי  ציון וירושלים, רצה להוכיח להנצי"ב  מוולוז'ין , רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, שאין כל סיכוי שארץ ישראל תהיה למדינה. הוא תמך דבריו  במספרים, חשבונות ועובדות, וניסה לשכנעו כי אין כל ממשות ברעיונות הללו. אמר לו הנצי"ב : לכאורה המרגלים אמרו את האמת על  ארץ ישראל , שכך היה למעשה, ובכל זאת טבעו בהם חותם של מרגלים. כי לארץ ישראל יש אמת אחרת , אמת נעלה, שיש קשר בל ינתק בין ישראל לארץ ישראל , שהרי זו הבטחת ה', שארץ ישראל תהיה שלנו ואמת זו יותר חזקה  ויותר משכנעת מכל ההוכחות שלך ( ושל השמאל המתלהם עם שלל עמותותיו ) . והוסיף רבי מנחם מנדל מקוצק- המרגלים אמרו : ונהי בעינינו כחגבים  וכן היינו בעיניהם . זה היה אחד החטאים של המרגלים.  "ונהי בעינינו כחגבים "- ניחא, עוד אפשר להבין. אבל : "וכן היינו בעיניהם" אז מה בכך. מה איכפת לך איך אתה נראה בעיני אחרים כאשר מדובר בארץ ישראל,  שעיני ה' בה מראשית שנה עד אחרית שנה.

היום כ"ג בסיון נכתבו "האגרות השניות" על ידי מרדכי ואסתר בשושן הבירה, להעביר את רעת המן ומחשבתו. ונפל פחד היהודים עליהם. והימים הללו נכתבים ונעשים ...

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה