יום שני, 25 במאי 2015

ציונים לרמב"ם

גירושין א' א' – עי' קונטרס הביאורים גיטין סי' ע' ובבד קודש קידושין סי' י"ג, שהאריכו ביסוד של ר' ברוך בער שהגט עצמו הוא המגרש ושאר הדברים הם רק תנאים משא"כ בקידושין שיש דין מעשה קידושין עיי"ש.  
הל' ב' - האחרונים ובמיוחד ראשי הישיבות האריכו לבאר שמוכח מדברי הרמב"ם שיש דין רצון מיוחד בגיטין בנוסף לדין רצון של כל התורה כולה. עי' למשל בליקוטי שיעורים של הגר"פ שטיין, שו"ת זכר יצחק, קובץ עם התורה מהדורה ג' קובץ י"א, קובץ רשימות שיעורים קידושין ח"ב סי' ב', קובץ מסורה ו' עמ' ל"ה, דברי הרב [כהנמן ח"א סי' י"ד], שערי חיים קידושין בס' על שליחות הולכה בגט [לקראת סוף הספר], חבצלת השרון על הפסוק ועוד ועוד.  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה